خدمات ما

پکیج های پیشنهادی رویای طلایی

پکیج های پیشنهادی رویای طلایی

پکیج های پیشنهادی عروسی تشریفات مجالس رویای طلاییپکیج ویژه 1 تشریفات مجالس

 • انواع غذا: باقالي پلو با گوشت بره ، زرشك پلو با مرغ ، شيرين پلو با مرغ، مرصع پلو با مرغ ، آلبالو پلوبا مرغ ، پلو يوناني ، پلو سفيد زعفراني ، ته چين
 • انواع خورشت: خورشت فسنجان با مرغ
 • انواع خوراك: خوراك سبزيجات گرم
 • انواع كباب: 100% جوجه كباب (بار بيكيو)
 • انواع سالاد: سالاد فصل ، سالاداندونزي ، سالاد ماكاروني ، سالاد قفقازي ، ماست وخيار
 • انواع دسر: كرم ژله ،كرم كارامل ، تراميسو، موس شكلات
 • انواع نوشيدني: شامل سه رنگ نوشابه قوطي ، دوغ وآب معدني
 • پذيرايي: 5 نوع ميوه ي دست چين شده ي فصل ، شيريني ، كيك ، آبميوه طبيعي ، چاي و نسكافه .
 • ميزوصندلي وسرويس پذيرايي: سرويس ميز وصندلي شيواري به همراه ظروف پذيرايي كامل ، ميهماندار با    uniform مخصوص به ازاي هر 25 ميهمان 1نفر، سرميهماندار جهت امور پذيرايي 1 نفر، سرپرست گروه تشريفات روياي طلايي
 • خدمات جانبي: گل آرايي ميز ميهمان ، گل آرايي مسير ورود ، جايگاه تشريفاتي عروس وداماد، شمع آرايي روي ميزهاي ميهمان، تشريفات ورودي (4 ستون گل ، فرش قرمز و...)
 • هدايا: سفره عقد ويژه روياي طلايي ، بار شمع ، ميز يادبود ، گل آرايي جايگاه عروس وداماد، آتش بازي 3 مرحله ، استفاده از يخ خشك 3 مرحله

پکیج ویژه 2 تشریفات مجالس

 • انواع غذا: باقالي پلو با گوشت بره ، زرشك پلو با مرغ ، شيرين پلو با مرغ ، مرصع پلو با مرغ ، آلبالو پلوبا مرغ ، پلو يوناني ، پلو سفيد زعفراني ، ته چين
 • انواع خورشت: خورشت فسنجان با مرغ
 • انواع خوراك: خوراك سبزيجات گرم ، خوراك بيف استراگانف
 • انواع كباب: 100% جوجه كباب (بار بيكيو)
 • انواع سالاد: سالاد فصل ، سالاد اندونزي ، سالاد ماكاروني ، سالاد قفقازي ، ماست وخيار
 • انواع دسر: كرم ژله ،كرم كارامل ، تراميسو، موس شكلات .
 • انواع نوشيدني: شامل سه رنگ نوشابه قوطي ، دوغ وآب معدني
 • پذيرايي: 5 نوع ميوه ي دست چين شده ي فصل ، شيريني ، كيك ، آبميوه طبيعي 3 نوع، چاي و نسكافه .
 • ميزوصندلي وسرويس پذيرايي: سرويس ميز وصندلي شيواري وپارچه دانتل به همراه ظروف پذيرايي كامل ، ميهماندار با uniform مخصوص به ازاي هر 20 نفرميهمان 1 نفر، سرميهماندار جهت امور پذيرايي 1 نفر، سرپرست گروه تشريفات روياي طلايي
 • خدمات جانبي: گل آرايي ميز ميهمان ، گل آرايي مسير ورود ، جايگاه تشريفاتي عروس وداماد، شمع آرايي روي ميزهاي ميهمان، تشريفات ورودي (8 ستون گل ، فرش قرمز و...)
 • هدایا: سفره عقد ويژه روياي طلايي ، بار شمع ، ميز يادبود ، گل آرايي جايگاه عروس وداماد ، آتش بازي 3 مرحله ، استفاده از يخ خشك 3 مرحله .

پكيج ممتاز 1 تشريفات روياي طلايي

 • انواع غذا: باقالي پلو با گوشت بره ، زرشك پلو با مرغ ، شيرين پلو با مرغ، مرصع پلو با مرغ ، آلبالو پلوبا مرغ ، پلو يوناني ، پلو سفيد زعفراني ، ته چين
 • انواع خورشت: خورشت فسنجان با مرغ، خورشت انتخابي
 • انواع خوراك: خوراك سبزيجات گرم، خوراك بيف استراگانف ، خوراك زبان با سس قارچ
 • انواع كباب: 100% جوجه كباب (بار بيكيو) 50% كباب كوبيده (بار بيكيو)
 • انواع سالاد: سالاد فصل ، سالاد اندونزي ، سالاد ماكاروني ، سالاد قفقازي ،سالاد شيرازي، ماست وخيار، ترشيجات
 • انواع دسر: كرم ژله ،كرم كارامل ، ژله ميوه اي ، تراميسو، شارلوت ، موس شكلات يا دسر به صورت شات
 • انواع نوشيدني: شامل سه رنگ نوشابه قوطي ، دوغ وآب معدني ، ماء العشير
 • پذيرايي: 5 نوع ميوه ي دست چين شده ي فصل ، شيريني ، كيك ، آبميوه طبيعي 4 نوع ، چاي و نسكافه .
 • ميزوصندلي وسرويس پذيرايي: سرويس ميز وصندلي مبلمان و ظروف پذيرايي كامل ، به همراه ميز شام مخمل يا مبله ميهماندار با uniform مخصوص به ازاي هر 15 ميهمان 1 نفر ، سرميهماندار جهت امور پذيرايي 1نفر ، سرپرست گروه تشريفات روياي طلايي
 • ديزاين روي ميزهاي ميهمان: شمعدان وگلدان لوكس به همراه گل آرايي ، آينه گرد به همراه شمع آرايي داخل شات، جا دستمالي ودستمال كاغذي مربع طرح دار ، دستمال سرويس نگين دار به همراه زير بشقابي مجلسي ، ظروف ميوه خوري و شيريني خوري كريستال، ميز VIP به همراه گل آرايي خاص برروي گلدان و شمعدان لوكس 4 عدد
 • خدمات جانبي: گل آرايي ورودي با گل هاي فصل‌، جايگاه تشريفاتي عروس وداماد (طرح انتخابي) ، طاق رومي يا دكورCIP،تشريفات ورودي (10ستون گل ، فانوس مراكشي ، فرش قرمز و....)
 • هدايا: سفره عقد (طرح انتخابي) ، گل آرايي جايگاه عروس وداماد ، بار شمع ، ميز يادبود ،آتش بازي3 مرحله ، استفاده از يخ خشك 3 مرحله .

پكيج ممتاز 2 تشريفات روياي طلايي

 • انواع غذا: باقالي پلو با گوشت بره زرشك پلو با مرغ ، شيرين پلو با مرغ، مرصع پلو با گوشت ، آلبالو پلوبا مرغ، پلو يوناني ، پلومكزيكي، پلو سفيد زعفراني ، ته چين
 • غذاي تزييني: مرغ بريان (به ازاي هر100 نفر 6 عدد)
 • انواع خورشت: خورشت فسنجان با مرغ ، خورشت انتخابي
 • انواع خوراك: خوراك سبزيجات گرم، خوراك بيف استراگانف ، خوراك زبان با سس قارچ
 • انواع كباب: 100% جوجه كباب (بار بيكيو)70%كباب كوبيده (بار بيكيو)
 • ميان وعده: اسنك، پاچيني، ناگت ميگو، ناگت گوشت ، ناگت مرغ و...
 • انواع سالاد: سالاد فصل ، سالاد اندونزي ، سالاد ماكاروني ، سالاد قفقازي ،سالاد شيرازي، ماست وخيار، بار ترشيجات
 • انواع دسر: كرم ژله ، كرم كارامل ، ژله ميوه اي ، تراميسو، شارلوت ، موس شكلات ،كيك بستني ، دسر بصورت شات
 • انواع نوشيدني: شامل سه رنگ نوشابه قوطي ، دوغ وآب معدني ، ماء العشير
 • پذيرايي: 5 نوع ميوه ي دست چين شده ي فصل ،اسلايس ميوه ، شيريني ، كيك ، آبميوه طبيعي 5 نوع، چاي و نسكافه
 • بازارچه سنتي: بال كبابي ،دل وجگر، آش رشته و...
 • ميزوصندلي وسرويس پذيرايي: سرويس ميز وصندلي مبلمان و ظروف پذيرايي كامل به همراه ميز شام مبله يا كريستال، ميماندار باuniform مخصوص به ازاي هر10 ميهمان 1نفر ، سرميهماندار جهت امور پذيرايي 2 نفر ، سرپرست گروه تشريفات روياي طلايي
 • ديزاين روي ميزهاي ميهمان: شمعدان وگلدان لوكس به همراه گل آرايي ژورنالي ، آينه گرد به همراه شمع آرايي داخل شات ، استفاده از گل مجموعه و گل نخلي، جادستمالي ودستمال كاغذي مربع طرح دار، دستمال سرويس نگين دار به همراه زيربشقابي مجلسي ، ظروف ميوه خوري وشيريني خوري كريستال ، گل پرپر درديزاين روي ميزVIP به همراه گل آرايي خاص برروي گلدان وشمعدان لوكس 4عدد، استفاده از دكور CIP
 • خدمات جانبي: گل آرايي ورودي با گل هاي فصل ، جايگاه تشريفاتي عروس و داماد ( طرح انتخابي ) ، تشريفات ورودي (12 ستون گل، فانوس مراكشي ، فرش قرمز و...)
 • هدايا: سفره عقد (طرح انتخابي) ، طاق رومي ، بارشمع ، ميزيادبود ، گل آرايي جايگاه عروس وداماد ، آتش بازي 3 مرحله ، استفاده از يخ خشك 3 مرحله

پکیج VIP تشریفات رویای طلایی

 • انواع غذا: باقالي پلو با گوشت بره، زرشك پلو با مرغ ، شيرين پلو با مرغ، مرصع پلو با گوشت ، آلبالو پلوبا مرغ، پلو يوناني ، پلومكزيكي، پلو سفيد زعفراني ، ته چين
 • غذاهاي تزئيني: بره درسته كباب شده (به ازاي هر150 نفر 1 راس) ، بوقلمون با تزئين سبزيجات
 • انواع خورشت: خورشت فسنجان با مرغ، خورشت انتخابي
 • انواع خوراك: خوراك سبزيجات گرم ، خوراك بيف استراگانف ، خوراك زبان با سس قارچ
 • انواع كباب: 100% جوجه كباب (بار بيكيو)100%كباب كوبيده (بار بيكيو)
 • ميان وعده: اسنك، پاچيني، ناگت ميگو، ناگت گوشت ، ناگت مرغ و...
 • ميز اردو: كوكوسبزي ، كشك وبادمجان ، شامي ، فلفل دلمه و...
 • انواع سالاد: سالاد فصل ، سالاد اندونزي ، سالاد ماكاروني ، سالاد قفقازي ،سالاد شيرازي، ماست و خيار ، بارترشيجات
 • انواع دسر: كرم ژله ،كرم كارامل ، ژله ميوه اي ، تراميسو، شارلوت ، موس شكلات ،كيك بستني ، دسر بصورت شات
 • انواع نوشيدني: شامل سه رنگ نوشابه قوطي ، دوغ ، آب معدني ، ماء العشير
 • پذيرايي: 6 نوع ميوه ي دست چين شده ي فصل ،اسلايس ميوه ، شيريني، كيك ، آبميوه طبيعي 6 نوع، چاي ونسكافه
 • بازارچه سنتي: بال كبابي ،دل وجگر ، آش رشته ، بستني و فالوده ميز و صندلي
 • سرويس پذيرايي: سرويس ميز وصندلي مبلمان و ظروف پذيرايي كامل ، به همراه ميز شام مبله يا كريستال ، ميماندار با uniform مخصوص به ازاي هر 8 ميهمان 1نفر ، سرميهماندار جهت امور پذيرايي 2 نفر ، سرپرست گروه تشريفات روياي طلايي
 • ديزاين روي ميزهاي ميهمان: شمعدان وگلدان لوكس به همراه گل آرايي ژورنالي ، باكس گرد به همراه شمع آرايي ، استفاده از گل نخلي و گل مجموعه ، جادستمالي ودستمال كاغذي مربع طرح دار ، دستمال سرويس نگين دار به همراه زيربشقابي مجلسي ، ظروف ميوه خوري وشيريني خوري كريستال ، شامپاين بدون الكل به همراه گيلاس ، استفاده از گل پرپربراي ديزاين . ميزVIP بهمراه گل آرايي خاص برروي گلدان وشمعدان لوكس ، استفاده از دكور CIP
 • خدمات جانبي: بارشكلات ، دكور كافي شاپ ، اجراي طاق گل ،گل آرايي ورودي با گل هاي فصل ، نورپردازي زيرميزجايگاه تشريفاتي عروس وداماد (طرح انتخابي )، تشريفات ورودي (طرح انتخابي)همراه با (14ستون گل، فانوس مراكشي ، فرش قرمزو...)
 • هدايا: سفره عقد(طرح انتخابي)،بارشمع داخل سالن باگل آرايي، ميزيادبود، طاق رومي،گل آرايي جايگاه عروس وداماد ، گل آرايي سفره عقد ، گل آرايي ميز شام ، آتش بازي 3 مرحله، استفاده از يخ خنشك 3 مرحله

پكيج  CIP تشريفات روياي طلايي

 • انواع غذا: باقالي پلو با گوشت بره ، زرشك پلو با مرغ ، شيرين پلو با مرغ، مرصع پلو با گوشت ، آلبالو پلوبا مرغ ، پلو يوناني ، پلومكزيكي، پلو سفيد زعفراني ، ته چين
 • غذاهاي تزئيني: بره درسته كباب شده )به ازاي هر100 نفر 1 راس) ماهي شيردرسته كباب شده ، بوقلمون با تزئين سبزيجات ، مرغ بريان
 • انواع خورشت: خورشت فسنجان با مرغ، خورشت انتخابي
 • انواع خوراك: خوراك سبزيجات گرم ، خوراك بيف استراگانف ، خوراك زبان با سس قارچ ، خوراك چيكن استراگانف
 • غذاهاي فرهنگي: استيك گوشت ، استيك مرغ
 • انواع كباب: 100% جوجه كباب (بار بيكيو)100%كباب كوبيده (بار بيكيو)50% كباب قفقازي
 • ميان وعده: اسنك، پاچيني، ناگت ميگو، ناگت گوشت ، ناگت مرغ و...
 • ميز اردو: كوكوسبزي ، كشك وبادمجان ، شامي ، دلمه، ميرزا قاسمي ، كوفته و...
 • انواع سالاد: سالاد فصل ، سالاد اندونزي ، سالاد ماكاروني ، سالاد قفقازي ،سالاد شيرازي، ماست و خيار، سالاد فرانسوي ، ترشي ، زيتون
 • انواع دسر: كرم ژله ،كرم كارامل ، ژله ميوه اي ، تراميسو، شارلوت ، موس شكلات ،كيك بستني، پودينگ ، دسر بصورت شات
 • انواع نوشيدني: شامل سه رنگ نوشابه قوطي ، دوغ ،آب معدني ، ماء العشير،آبميوه قوطي و نوشابه انرژي زا
 • پذيرايي: 7 نوع ميوه ي دست چين شده ي فصل ،اسلايس ميوه ، شيريني ، كيك ، آبميوه طبيعي 7 نوع، چاي ونسكافه
 • بازارچه سنتي: بال كبابي ،دل وجگر ، آش رشته ، نان داغ كباب داغ ،آش دوغ، باقالي ، لبو ، كباب تركي و...
 • ميزوصندلي وسرويس پذيرايي: سرويس ميز وصندلي مبلمان و ظروف پذيرايي كامل به همراه ميز شام مبله    يا كريستال ، ميهمانداربا uniform مخصوص به ازاي هرميز 1 نفر، ميهماندار جهت خوش آمد گويي، سرميهماندار جهت امور پذيرايي 3 نفر ، سرپرست گروه تشريفات روياي طلايي
 • ديزاين روي ميزهاي ميهمان: كاپ مجلل، شمعدان وگلدان لوكس به همراه گل آرايي لوكس ژورنالي، استفاده از گل نخلي و گل مجموعه ، باكس گرد زينتي به همراه شمع آرايي ويژه ، جادستمالي ودستمال كاغذي مربع طرح دار،دستمال سرويس نگين دار به همراه زير بشقابي مجلس، ظروف ميوه خوري وشيريني خوري كريستال، شامپاين بدون الكل به همراه گيلاس ، استفاده از مرواريد وگل پرپربراي ديزاين، ميزVIP به همراه گل آرايي خاص برروي گلدان وشمعدان لوكس ، استفاده ازدكور CIP
 • خدمات جانبي: بارشكلات ، دكور كافي شاپ ، اجراي طاق گل ، اجراي طاق حرير،اجراي كاناپه ال شكل، اجراي طاق شاه نشين ،گل آرايي ورودي با گل هاي فصل ، نورپردازي زيرميز، جايگاه تشريفاتي عروس وداماد (طرح انتخابي )، تشريفات ورودي (طرح انتخابي) همراه با (16ستون گل، فانوس مراكشي ، فرش قرمز و...)
 • هدايا: سفره عقد(طرح انتخابي) ، بارشمع داخل سالن با گل آرايي ، بارشمع بيرون سالن باگل آرايي، ميزيادبود، تك نوازي پيانو يا اجراي موسيقي سنتي ،گل آرايي جايگاه عروس وداماد ، گل آرايي سفره عقد ، گل آرايي ميز شام ، قهوه خانه سنتي، ماشين عروس ، گل آرايي ماشين عروس ودسته گل عروس، آتش بازي 4 مرحله ، استفاده از يخ خشك 4 مرحله

تشریفات مجالس رویای طلایی با ارائه خدمات مجالس (پکیج)مناسب اماده پذیرایی از شماست.