خدمات ما

موسیقی عروسی

موسیقی عروسی

 • موسیقی عروسیموزیک بند کامل Power Music: قيمت توافقي
 • موزيك بند كامل شامل سيستم صوتي حرفه اي+DJ بهمراه 7 ساز زنده انتخابي وخواننده: 70,000,000 ريال
 • موزيك بند كامل شامل سيستم صوتي حرفه اي+DJ به همراه 5 ساز سازنده انتخابي وخواننده: 50,000,000 ريال
 • موزيك بند كامل شامل سيستم صوتي حرفه اي+DJ به همراه 5 ساز سازنده انتخابي وخواننده: 45,000,000 ريال
 • موزيك بند كامل شامل سيستم صوتي حرفه اي+DJ به همراه 5 ساز سازنده انتخابي وخواننده: 40,000,000 ريال
 • موزيك بند كامل شامل سيستم صوتي حرفه اي+DJ به همراه 4 ساز سازنده انتخابي وخواننده: 35,000,000 ريال
 • موزيك بند كامل شامل سيستم صوتي حرفه اي+DJ به همراه 4 ساز سازنده انتخابي وخواننده: 25,000,000 ريال
 • DJ بهمراه سيستم صوتي حرفه اي، كيبورد وخواننده: 20,000,000 ريال
 • DJ +تومبا به همراه سيستم صوتي حرفه اي: 15,000,000 ريال
 • DJ بهمراه سيستم صوتي حرفه ايي: 10,000,000 ريال
 • دكور كامل پيانو با نوازنده:10,000,000 ريال
 • نور پردازي ديجيتال: 5,000,000 ريال
 • LED كف پيست رقص: 10,000,000 ريال
 • LCD نمايشگر پيست رقص: 10,000,000 ريال
 • پرده نمايشگر LED موزيك: 10,000,000 ريال
 • موسيقي سنتي شامل سيستم صوتي به همراه ويلون ، دف وني ، ضرب وخواننده: 15,000,000 ريال

تشریفات مجالس رویای طلایی با ارائه خدمات مجالس (موسیقی عروسی) وتشریفات مجالس مناسب اماده پذیرایی از شماست.