خدمات ما

سفره عقد

سفره عقد

i lov1cسفره عقد انتخابی

- ریال

توضیحات :
فلسفه اجزای سفره عقد
قرآن مجید:کتاب خدا درسفره عقد ایرانیان به نشانه ی مورد تایید قرار داشتن وصلت از سوی خداوند و طلب یمن و برکات الهی جلو آینه و بالای جا نماز قرار می گیرد.
آینه:آینه در سفره عقد در صدر سفره و رو به عروس و داماد قرار می گیرد تا با نگریستن در آن دلهایشان نسبت به هم مانند آینه صاف و زلال باشد.
یک جفت شمعدان:شمعدانها در دو سوی آینه سفره عقد جای دارندو شمع های فروزان درون آنها هنگام جاری شدن صیغه عقد,نشانه آرزوی روشنایی و گرمی درپیوند عروس و داماد است.
جانماز:گواهی بر پای بندی زوج نسبت به اصول دین اسلام باشد.
کاسه نبات:نبات نماد آرزوی شیرینی پیوند عروس و داماد در سفره عقد است
نقل و سکه:نقل به نشانه شیرین کامی و سکه برای افزایش روزی عروس و داماد
تخم مرغ:نماد تولد و تداوم نسل است.
فندوق گردو و بادام:نشانه گسترده بودن سفره خوراک عروس و داماد است
گل:نشانه شادابی و طراوت شیرینی:نشانه به ارمغان آوردن شهد خوشبختی
میوه:نماد نعمت های طبیعی زندگی است
عسل:نماد آن است که عروس داماد در آینده مایه ی شیرین کامی و دلارامی هم باشند
خونچه نان و اسپند:به معنی سفره کوچک است و به طبق های چوبی گفته می شود که وسایل عقد در آن قرار می دهند
کله قند:ساییدن کله قند به نیت فروباریدن شادی وشیرینی بر سر آنها طی زندگی مشترک صورت می گیرد.

تشریفات مجالس رویای طلایی با ارائه خدمات مجالس (سفره عقد)مناسب اماده پذیرایی از شماست.